PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Kloosterweekend 2019. Klik hier voor meer foto’s.
Wat hebben we vanmiddag een geslaagde broodmaaltijd gehad. Een grote opkomst van jong tot oud. Na een kopje koffie/ thee met wat lekkers werden er onder begeleiding van Antje de Groot liederen van vroeger gezongen. Afgewisseld door quiz vragen, hier moesten we vaak even diep nadenken. Wie er gewonnen heeft is nog afwachten. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd, verzorgd door dorpshuis Nijemirdum. Iedereen bedankt voor de gezellige middag.
Afscheid. Gisteren werd er afscheid genomen een aantal kinderen van Knd, van Hendrikje Runia, leiding van de Kindernevendienst en van jeugdouderling Lucia v.d. Wey tijdens de overstapdienst. Klik hier voor meer foto’s.
Fjoerstjinst 2 juni 2019. Wat een mooie laatste Fjoertsjinst van dit seizoen. Het thema was: “We houden contact. Ja?” Houden we contact met God en de kerk en elkaar? Of verwatert het snel? Het werd ons duidelijk dat het "Onze Vader" bidden nog niet zo makkelijk is. De kinderen maakten een vouwwerkje waar gebedspunten op kunnen staan dat helpt om te bidden. Ook kregen de kinderen een kinder vakantiebijbelgids mee naar huis. Voor de volwassenen was er ook een vakantiebijbelgids om contact te houden. met God en de bijbel tijdens de vakantie. Klik hier voor meer foto’s.
Koffiedrinken 16 juni 2019. Na de dienst in de Fontein was er gezamenlijk koffiedrinken. Klik hier voor meer foto’s.