PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
1 dinsdag 17 donderdag 2 woensdag 18 vrijdag 3 donderdag 19 zaterdag 4 vrijdag 20 zondag 5 zaterdag 21 maandag 6 zondag  22 dinsdag Jeugdraad 7 maandag  23 woensdag 8 dinsdag Kerkenraad 23 donderdag 9 woensdag 24 vrijdag 10 donderdag 25 zaterdag 11 vrijdag 26 zondag 12 zaterdag 27 maandag 13 zondag  29 dinsdag 14 maandag  30 woensdag Moderamen 15 dinsdag 31 donderdag 16 woensdag 1 vrijdag 17 zondag 2 zaterdag 18 maandag Ouderlingen 3 zondag  19 dinsdag 4 maandag  Kerkrentmeesters/Diaconie 20 woensdag 5 dinsdag 21 donderdag 6 woensdag 22 vrijdag 7 donderdag 23 zaterdag 8 vrijdag 24 zondag 9 zaterdag 25 maandag 10 zondag  26 dinsdag 11 maandag  27 woensdag 12 dinsdag 28 donderdag 13 woensdag Kerkenraad/PB Haven/Hoek- 29 vrijdag stien en Fontein 30 zaterdag 14 donderdag 15 vrijdag 16 zaterdag MEI JUNI