PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
1 zondag 17 dinsdag Jeugdraad 2 maandag  18 woensdag 3 dinsdag 19 donderdag 4 woensdag 20 vrijdag 5 donderdag 21 zaterdag 6 vrijdag 22 zondag Tsjerkekuier (14.00 uur) 7 zaterdag 23 maandag Moderamen 8 zondag 24 dinsdag 9 maandag  Kerkrentmeesters 25 woensdag Bijbelgespreksgroep 10 dinsdag Diaconie 26 donderdag 11 woensdag 27 vrijdag 12 donderdag 28 zaterdag 13 vrijdag 29 zondag 14 zaterdag 30 maandag Ouderlingen 15 zondag Reisverhaal Yme en Tineke 16 maandag  Kerkenraad 1 dinsdag 17 donderdag Tsjerkbios 2 woensdag 18 vrijdag 3 donderdag 19 zaterdag 4 vrijdag 20 zondag 5 zaterdag 21 maandag Kerkrentmeesters 6 zondag  22 dinsdag 7 maandag  23 woensdag 8 dinsdag 24 donderdag Moderamen 9 woensdag 25 vrijdag 10 donderdag 26 zaterdag 11 vrijdag 27 zondag 12 zaterdag 28 maandag Kerkberaad/O'dum,N'dum,  Sondel 13 zondag  29 dinsdag 14 maandag  30 woensdag 15 dinsdag Diaconie/geloof v. Rembrandt 31 donderdag 16 woensdag Bijbelgespreksgroep OKTOBER SEPTEMBER