PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Zondag 1 april 2018 - Pasen De Fontein 09.30 uur ds. S. de Jong m.m.v. Prelude De Hoekstien geen dienst De Haven 09.30 uur ds. G.M.E. Wildeman   Zondag 8 april 2018 De Fontein 10.30 uur Fjoerstjinst, ds. Hedzer de Vries De Hoekstien geen dienst De Haven 09.30 uur ds. Y. Slik   Zondag 15 april  2018 De Fontein 09.30 uur ds. H.G. Roozendaal De Hoekstien geen dienst De Haven 11.00 uur ds. J. Hannesen   Zondag 22 april 2018 De Fontein 11.00 uur ds. S. de Jong (doopdienst) De Hoekstien geen dienst De Haven 09.30 uur ds. S. de Jong (Heilig Avondmaal)   Zondag 29 april 2018 De Fontein 09.30 uur ds. S. de Jong De Hoekstien geen dienst De Haven 11.00 uur ds. S. de Jong