PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Zondag 1 januari 2017 De Hoekstien geen dienst De Hoekstien geen dienst De Haven 10.00 uur ds. T.T. Osinga   Zondag 8 januari 2017 De Fontein 09.30 uur ds. T.T. Osinga De Hoekstien 10.30 uur Fjoertsjinst ds. G.M.E. Wildeman De Haven geen dienst   Zondag 15 januari 2017 De Fontein geen dienst De Hoekstien 09.30 uur ds. T.T. Osinga (Heilig Avondmaal) De Haven 11.00 uur ds. T.T. Osinga (Heilig Avondmaal)   Zondag 22 januari 2017 De Fontein 09.30 uur ds. T.T. Osinga De Hoekstien 11.00 uur ds. T.T. Osinga De Haven geen dienst   Zondag 29 januari 2017 De Fontein 09.30 uur ds. G.M.E. Wildeman De Hoekstien geen dienst De Haven 09.30 uur ds. T.T. Osinga