PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
DE PREDIKANTEN. Hier kunt u informatie vinden betreffende onze  predikant(en) van PKN ONS, mw. Ds. M. Wildeman en te zijner tijd van de nog benoemen predikant, welke in de plaats komt van Teije Osinga. Hij is met pensioen gegaan en heeft afscheid genomen van gemeente. Klik hier voor gegevens/inlichtingen Nog te benoemen Klik hier voor gegevens/inlichtingen ds. M. Wildeman Mocht u in geval van nood beide predikanten niet kunnen bereiken, belt u dan met de scriba of voorzitter van de kerkenraad
Wij zijn blij om u te kunnen mededelen dat op 8 oktober 2017 bevestigd zal worden als nieuwe predikant ds. Stephan de Jong (nu nog predikant van de Spiegelkerk te Bussum).