PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Over ONS. Op deze site willen wij u informeren over onze activiteiten, kerkdiensten, werkgroepen etc. Als u op zoek bent naar waar, wanneer en in welke kerk de kerkdiensten worden gehouden, dan vindt u deze informatie onder diensten. Hier kunt de diensten vinden van de huidige maand, maar ook de diensten van vorige en toekomstige maanden. Op het onderdeel kerkrentmeesters kunt onze financiële gegevens vinden, zoals de begroting(en) en onze Anbi-status. Zoekt u contactadressen dan vindt u die op het onder contact. Ook informatie over onze predikant kunt u op deze website vinden. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals creatieve avonden etc. Daarvan worden vaak ook foto’s gemaakt, welke u terug kunt vinden onder activiteiten. De kerk in Sondel (De Haven) is kort geleden gerestaureerd en ook daarvan zijn vele foto’s gemaakt. Die vindt op het onderdeel archief. Mocht u zelf foto’s willen plaatsen of een medeling willen doen via deze website, dan kunt dit mailen naar: tinekezuidema1@home.nl. Belangrijk: Voor wijzigingen van personalia, zoals namen, adressen, telefoonnummers geldt: dit graag doorgeven aan de kerkrent- meesters of voorzitter/secretaris van de desbetreffende groep/club. Zij geven dit dan weer door aan mij (webmaster).
Volgen en terugkijken kerkdiensten. Vanaf nu kunt u iedere zondag de kerkdiensten volgen via: https://kerkonline.frl/ons
Goedenmorgen. Salang de minsken elkoar groetsje sille herten altyd moetsje salang de bern frijmoedich laitsje sil dat alle minsken reitsje salang it leauwen mar yn stân bliuwt yn in leafdefolle wrâld salang it ûnbegrip mar fourtdriuwt mei de frede ta behâld... Een klein gedeelte tekst uit de voorstelling van Janneke Warringa uit het lied Ubuntu. Een voorstelling over verbinding en dialoog. Ubuntu betekent vrij vertaald "ik ben, omdat wij zijn". Een levensmotto uitgedragen door Nelson Mandela en Desmond Tutu. (Tekst is afkomstig van Facebook.)