PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
1 zondag 17 dinsdag 2 maandag  18 woensdag Broodmaaltijd 3 dinsdag 19 donderdag 4 woensdag 20 vrijdag 5 donderdag 21 zaterdag 6 vrijdag 22 zondag 7 zaterdag 23 maandag 8 zondag 24 dinsdag 9 maandag  Jeugdraad 25 woensdag 10 dinsdag Diaconie 26 donderdag 11 woensdag 27 vrijdag 12 donderdag 28 zaterdag 13 vrijdag 29 zondag 14 zaterdag 30 maandag Ouderlingen 15 zondag 31 dinsdag 16 maandag  Kerkenraad 1 woensdag 17 vrijdag 2 donderdag 18 zaterdag 3 vrijdag 19 zondag 4 zaterdag 20 maandag Moderamen 5 zondag 21 dinsdag 6 maandag  22 woensdag 7 dinsdag 23 donderdag 8 woensdag 24 vrijdag 9 donderdag 25 zaterdag 10 vrijdag 26 zondag 11 zaterdag 27 maandag Diaconie 12 zondag 28 dinsdag 13 maandag  Kerkrentmeesters 29 woensdag 14 dinsdag 30 donderdag 15 woensdag 16 donderdag MEI JUNI