PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
1 zaterdag 17 maandag 2 zondag  18 dinsdag Diaconie 3 maandag  19 woensdag 4 dinsdag 20 donderdag Tsjerkebios 5 woensdag 21 vrijdag 6 donderdag 22 zaterdag 7 vrijdag 23 zondag Tsjerkekuier 8 zaterdag 24 maandag Kerkenraad(Fontein,Hoekstien, 9 zondag  Haven) 10 maandag  Moderamen/Doegroep 25 dinsdag Workshop schilderen 11 dinsdag 26 woensdag 12 woensdag Vervolgd christendom 27 donderdag 13 donderdag 28 vrijdag 14 vrijdag 29 zaterdag 15 zaterdag 16 zondag  1 zondag 17 dinsdag 2 maandag  Kerkrentmeesters 18 woensdag 3 dinsdag Fr ère Roger-stichter Taizé 19 donderdag 4 woensdag 20 vrijdag 5 donderdag 21 zaterdag 6 vrijdag 22 zondag 7 zaterdag 23 maandag 8 zondag 24 dinsdag 9 maandag  25 woensdag 10 dinsdag Jeugdraad 26 donderdag Diaconie 11 woensdag Biddag voor gewas en arbeid 27 vrijdag 12 donderdag 28 zaterdag 13 vrijdag 29 zondag 14 zaterdag 30 maandag Kerkenraad 15 zondag 31 dinsdag Ouderlingen +Past.Werk. 16 maandag  Moderamen MAART FEBRUARI