PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
1 zaterdag 17 maandag 2 zondag 18 dinsdag 3 maandag 19 woensdag 4 dinsdag 20 donderdag 5 woensdag 21 vrijdag Midzomerdienst 6 donderdag 22 zaterdag 7 vrijdag 23 zondag 8 zaterdag 24 maandag 9 zondag Bevestigingsdst.W.Bandstra 25 dinsdag Diaconie 10 maandag Ouderlingen 26 woensdag 11 dinsdag 27 donderdag 12 woensdag 28 vrijdag 13 donderdag 29 zaterdag 14 vrijdag 30 zondag 15 zaterdag 16 zondag 1 maandag  Jeugdraad 17 woensdag 2 dinsdag Moderamen 18 donderdag 3 woensdag 19 vrijdag 4 donderdag 20 zaterdag 5 vrijdag 21 zondag 6 zaterdag 22 maandag 7 zondag 23 dinsdag 8 maandag  24 woensdag 9 dinsdag 25 donderdag 10 woensdag 26 vrijdag 11 donderdag 27 zaterdag 12 vrijdag 28 zondag 13 zaterdag 29 maandag 14 zondag 30 dinsdag 15 maandag  Kerkenraad 31 woensdag 16 dinsdag JUNI JULI