PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Zondag 2 april 2023: Palmpasen De Fontein geen dienst De Hoekstien 10.30 uur Fjoerstjinst/E. Groeneveld https://kerkonline.frl/ons De Haven 09.30 uur ds. O.C. Kerssen https://kerkonline.frl/ons Donderdag 6 april 2023: Witte Donderdag De Fontein 19.30 uur ds. S. de Jong/HA/tafel Vrijdag 7 april 2023: Goede Vrijdag De Hoekstien 19.30 uur ds. S. de Jong/mmv Streekkoor Zaterdag 8 april 2023: Stille Zaterdag De Haven 21.00 uur ds. S. de Jong/liturgiecommissie Zondag 9 april 2023: Pasen De Fontein 11.00 uur ds. A. Oosting De Hoekstien geen dienst De Haven 09.30 uur ds. A. Oosting https://kerkonline.frl/ons Zondag 16 april 2023: De Fontein 09.30 uur ds. T. Huttenga https://kerkonline.frl/ons De Hoekstien 11.00 uur dhr. E. Groeneveld De Haven geen dienst Zondag 23 april 2023: De Fontein 09.30 uur ds. T.T. Osinga/Fryske stjinst https://kerkonline.frl/ons De Hoekstien 11.00 uur ds. T.T. Osinga De Haven geen dienst Zondag 30 april 2023: (doopzondag) De Fontein 11.00 uur ds. E. v.d. Veen De Hoekstien geen dienst De Haven 09.30 uur ds. E. v.d. Veen https://kerkonline.frl/ons