PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
AANMELDEN VOOR DE KERKDIENSTEN is niet meer nodig. Vanaf 13 september a.s. gaan we weer twee diensten houden per zondag, zoals we vroeger gewoon waren. Gezien het aantal kerkgangers in juli en augustus is het niet meer nodig u van te voren aan te melden. De overheid legt ons trouwens die regel ook niet op. Dat lijkt ons een stuk prettiger voor de kerkgangers. Maar er is ook een andere kant: vol is vol. Dat zullen we dienen te accepteren. We houden ons aan de richtlijnen: ieder zal bij binnenkomst zijn of haar naam en telefoonnummer moeten geven, anderhalve meter afstand en niet zingen. Deelname aan de diensten: houdt u aan de regels. In sommige delen van ons land vlamt het coronavirus weer op. Gelukkig is Friesland hier nog van gevrijwaard en we hopen dat zo te houden. Daarvoor wordt ook uw medewerking gevraagd. Vandaar dat we nogmaals het volgende benadrukken: Wacht buiten bij de kerkdeur (Fontein, Haven) of eventueel in de hal (Hoekstien) tot u naar binnen kunt. Houdt daarbij s.v.p. anderhalve meter afstand. bij de ingang worden uw naam en telefoonnummer opgeschreven. Een van de ambtsdragers zal u een plaats wijzen in de kerk. In de regel is dat zover mogelijk van de ingang, zodat latere kerkgangers u zo weinig mogelijk hoeven te passeren. We moeten accepteren dat we niet altijd kunnen zitten waar we gewend waren te zitten. Jassen graag meenemen de kerk in. Vanwege de anderhalve meter afstand is er genoeg plaats deze naast u neer te leggen. Bij het verlaten van de kerk graag degenen bij de ingang als eersten laten gaan, daarna de mensen die verder van de deur zitten. Zo voorkomen we kruisend verkeer. U hoeft zich niet meer van tevoren aan te melden, maar als het maximale aantal kerkgangers is bereikt, kunt u niet meer naar binnen. In Oudemirdum is er plek voor 70 kerkgangers, in Nijemirdum deze zondag 40 (normaal 50, maar vanwege het avondmaal wat minder), in Sondel gewoonlijk 40. Houdt u zich alstublieft aan de richtlijnen en de aanwijzingen van de koster en de ambtsdragers. Kortom, wees verantwoordelijk voor elkaar.
Tijdens alle gewone kerkdiensten is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Is er geen kindernevendienst dan zijn er kleurenplankjes aanwezig. Voor de 0 tot 4 jarigen is er wel altijd oppas. De Protestantse Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel heeft drie kerkgebouwen. Het zijn: - De Haven, Beuckenswijkstraat te Sondel - De Hoekstien, Lyklamawei 11 te Nijemirdum - De Fontein, Kerkstraat 1 te Oudemirdum Elke zondag heeft u de mogelijkheid om per auto naar de kerk te gaan. U kunt hiervoor contact opnemen met de onderstaande personen: De Fontein J. Westra tel. 571350 De Hoekstien Henk Bokma tel. 572049 De Haven Ale Smink tel. 593809