PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Diensten in juli en augustus. Uit de peiling onder gemeenteleden bleek 63% voor het doorgaan met de digitale diensten te zijn en 37% voor hervatting van de gewone diensten. Daarom gaan we beide doen. We gaan in juli en augustus dus door met de digitale diensten. Daarnaast beginnen we weer voorzichtig met kerkdiensten op zondagochtend. We respecteren de regels van de overheid en de landelijke kerk: niet zingen, aanmelden verplicht, anderhalve meter afstand. U kunt u opgeven voor het kerkbezoek. Liefst per e-mail: protestantsegemeenteons@gmail.com Het kan ook per telefoon bij de coördinator van die zondag. Uw opgave dient uiterlijk vrijdag om 18.00 uur binnen te zijn! Dienst d.d.: aanmeldingsperiode: Coördinator: (van ma.-vr. 18.00 uur) 19 juli 13 - 17 juli Auke vd Veen 26 juli 20 - 24 juli Tiertje Hospes 2 augustus 27 - 31 juli Hetty Verkaik 9 augustus 3 - 7 augustus Auke vd Veen 16 augustus 10 - 14 augustus Inte Rienstra 23 augustus 17 - 21 augustus Tiertje Hospes 30 augustus 24 - 28 augustus Hetty Verkaik Telefoonnummers: Mobiel: Telefoon: Tiertje Hospes 06-55595589 0514-603709 Auke vd Veen 06-25118100 0514-571909 Inte Rienstra 06-19224684 0514-571782 Hetty Verkaik 06-25110518 0514-582273
Tijdens alle gewone kerkdiensten is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Is er geen kindernevendienst dan zijn er kleurenplankjes aanwezig. Voor de 0 tot 4 jarigen is er wel altijd oppas. De Protestantse Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel heeft drie kerkgebouwen. Het zijn: - De Haven, Beuckenswijkstraat te Sondel - De Hoekstien, Lyklamawei 11 te Nijemirdum - De Fontein, Kerkstraat 1 te Oudemirdum Elke zondag heeft u de mogelijkheid om per auto naar de kerk te gaan. U kunt hiervoor contact opnemen met de onderstaande personen: De Fontein J. Westra tel. 571350 De Hoekstien Henk Bokma tel. 572049 De Haven Ale Smink tel. 593809