PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Over ONS. Op deze site willen wij u informeren over onze activiteiten, kerkdiensten, werkgroepen etc. Als u op zoek bent naar waar, wanneer en in welke kerk de kerkdiensten worden gehouden, dan vindt u deze informatie onder diensten. Hier kunt de diensten vinden van de huidige maand, maar ook de diensten van vorige en toekomstige maanden. Op het onderdeel kerkrentmeesters kunt onze financiële gegevens vinden, zoals de begroting(en) en onze Anbi-status. Zoekt u contactadressen dan vindt u die op het onder contact. Ook informatie over onze predikant kunt u op deze website vinden. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals creatieve avonden etc. Daarvan worden vaak ook foto’s gemaakt, welke u terug kunt vinden onder activiteiten. De kerk in Sondel (De Haven) is kort geleden gerestaureerd en ook daarvan zijn vele foto’s gemaakt. Die vindt op het onderdeel archief. Mocht u zelf foto’s willen plaatsen of een medeling willen doen via deze website, dan kunt dit mailen naar: tinekezuidema1@home.nl. Belangrijk: Voor wijzigingen van personalia, zoals namen, adressen, telefoonnummers geldt: dit graag doorgeven aan de kerkrent- meesters of voorzitter/secretaris van de desbetreffende groep/club. Zij geven dit dan weer door aan mij (webmaster).
Klik hier voor Jaaroverzicht 2020 College van Kerkrentmeesters. Klik hier voor Jaaroverzicht 2020 Diaconie. Volgen en terugkijken kerkdiensten. Vanaf nu kunt u iedere zondag de kerkdiensten volgen via: https://kerkonline.frl/ons Gebruikersplan. Voor het najaar van 2020 is een gebruikersplan opgesteld. Klik hier voor het volledige gebruikersplan.
Goedenmorgen. De twee leerlingen gingen naar het dorp. Ze deden wat Jezus gezegd had. Ze brachten hem de ezelin en haar jong. Ze legden jassen op de rug van de ezels, en jezus ging erop zitten. Veel mensen legden hun jas op de weg. anderen haalden takken van de bomen en legden die op de weg. Ze liepen voor Jezus uit en achter hem aan, en ze riepen "Alle eer aan God! Leve de Zoon van David! Leve de man die door God gestuurd is! Alle eer aan God in de hemel!" Zo kwam Jezus in Jeruzalem aan. Iedereen in de stad praatte erover. De mensen vroegen zich af: "Wie is die man? " Uit het Kindernevendienstprojectboekje Wie? Wat? Waar! naar Mattheus 21, de verzen 6 tot en met 10. Liturgisch bloemschikken: De schikking van zondag 26 maart 2023.