PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
De Jeugdraad. De Jeugdraad heeft als taak het jeugdwerk in goede banen te leiden. In drie dorpen met evenzoveel kerken en veel enthousiaste gemeenteleden en kinderen is er altijd wel wat te beleven voor de jeugd in de ONS-gemeente. Om er voor te zorgen dat alle activiteiten goed op elkaar afgestemd zijn en om onderling elkaar te inspireren en van elkaar te leren komt de Jeugdraad eens per zes weken bij elkaar en wordt er gesproken over alles wat er binnen het jeugdwerk gebeurt. Van de projecten rondom Kerst en Pasen van de kindernevendienst tot de avonden van de tienerdiscussiegroepen en alles daar tussenin.  Er wordt beleid geschreven (vanaf 2012 zal dit verwoord worden in vijfjarige beleidsplannen die ook op de site zullen komen te staan) en huidige en eerdere projecten en activiteiten worden geëvalueerd. In de Jeugdraad zitten vertegenwoordigers van alle groepen en ook één of beide van de dominees zitten bij de vergaderingen. De Jeugdraad wordt voorgezeten door de jeugdouderling, die ook het jeugdwerk binnen de kerkenraad vertegenwoordigd. Verder heeft het jeugdwerk een eigen penningmeester, Paul Rienstra, die voor ons een financieel oogje in het zeil houdt. Het jeugdwerk van ONS heeft zijn eigen bron van inkomsten door het ophalen van oud papier. Voor vragen over het jeugdwerk in het algemeen of de jeugdraad in het bijzonder kunt u contact opnemen met:  Edgar Groeneveld Kerkelijkwerker PKN Oudemirdum Nijemirdum Sondel Tel.: 06-33036376