PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
De Protestantse Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel heeft drie kerkgebouwen. Het zijn - De Haven, Beuckenswijkstraat te Sondel - De Hoekstien, Lyklamawei 11 te Nijemirdum - De Fontein, Kerkstraat 1 te Oudemirdum Elke zondag is er dienst in 2 van de 3 kerkgebouwen. Meestal beginnen de diensten om 9.30 uur, maar eens per maand in een van de drie dorpen om 11.00 uur. De Fjoerstjinsten worden altijd gehouden in “De Hoekstien”en beginnen om 10.30 uur. Iets over de geschiedenis van de De Fontein te Oudemirdum. De kerk is gebouwd op de fundering van een eerdere uit de twaalfde of der-tiende eeuw, die behoorde tot de Abdij van Corvey in Duitsland. Aan de voet van de toren ligt nu nog een deksel van een doodkist van rode Bremer zandsteen uit de dertiende eeuw. De vage inscriptie wijst op het graf van een kerkelijke hoogwaardigheids-bekleder. Een tweede sarcofaag, die in betere staat verkeerde, is overgebracht naar het Fries Museum te Leeuwarden. Het eerste kerkje was van tufsteen.. Deze steensoort werd geïmporteerd uit Duitsland en langs de grote rivieren naar deze streken vervoerd. Omdat tufsteen een kalkrijke steensoort is werd de kerk in 1790 afgebroken en het puin vermalen tot grondstof voor de bereiding van cement, maar meer nog als bemesting gebruikt op de zure en onvruchtbare Gaasterlandse gronden. Hierna werd een eenvoudig zaalkerkje met kleine torenspits gebouwd, dat tot twee maal toe is uitgebreid. Eerst in 1890, toen het schip westwaarts verlengd werd, wat nog duidelijk te zien is aan de twee haakse bochten die het toegangspad maakt. Tot 1890 liep dit pad recht op de toegangsdeur aan. Een tweede uitbreiding vond plaats in 1926, toen aan de noordzijde een zijbeuk gebouwd werd. Bij deze laatste verbouwing is vooral het exterieur van de kerk geschonden. Dat valt het best waar te nemen als u staat op het kerkhof aan de oostzijde van de kerk. Een laatste grondige restauratie heeft in 1999/2000 plaats-gevonden waarbij het interieur volledig is veranderd. De indeling voor 1999 was als volgt: In het schip stonden drie rijen banken gericht naar de preekstoel, die in het midden van de oostgevel was geplaatst. Voor de preekstoel langs was het doophek geplaatst, dat in 1926 tot de halve hoogte was verlaagd. Naast het orgel was de galerij doorgetrokken tot in de zijbeuk. De indeling van 2000 is als volgt: De vorm van het oude kerkgebouw is teruggebracht door het weer gedeeltelijk optrekken van de oude noordmuur. De galerij is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een kleine vergaderruimte waar ook tijdens de dienst op de jongste kinderen wordt gepast. De grootste verandering is wel de plaats van de preekstoel. Deze staat nu tegen de zuidmuur. De plaats van de preekstoel bracht ook een geheel nieuwe opstelling van de banken met zich mee. Vooral de ”tribune”, waar men graag zit, heeft de in 1926 bijgebouwde zijbeuk een functionele aanblik gegeven. De gemeente komt ’s zondags bijeen om het Woord en is nu ook letterlijk om dat Woord vergaderd, hetgeen een der voornaamste redenen voor deze opstelling is geweest. Het aantal zitplaatsen dat gecreëerd kan worden is 350. Architect bij deze restauratie was de heer Jelle de Jong, te Lemmer. Klik hier voor de volledige tekst van het boekje over de Fonteinkerk.