PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Kindernevendienst "de Haven" Sondel. Welkom! Onze kindernevendienstgroep bestaat momenteel uit 21 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Dit wordt geleid door 6 enthousiaste leidsters uit de gemeente. Iedere zondag is er kindernevendienst, met uitzondering van bij- zondere diensten. Elke week verzorgt één van de leidsters dit. Na de eerste schriftlezing gaat de groep naar het Lokaal.Dit is het bijgebouw van de kerk. Eén van de kinderen mag het lantaarntje mee naar de kindernevendienst nemen, zodat ook het licht van de paaskaars bij ons aanwezig is. Wij volgen het leesrooster volgens de methode "Bonnefooi", zodat de kindernevendienst aansluit bij de lezingen/verkondiging in de kerkdienst. We zingen, bidden of lezen een gedichtje en luisteren naar een verhaal. Daarbij maken we een passend werkje of doen we een spelletje. Ook wordt er iedere week gecollecteerd voor een goed doel. Ieder jaar wordt er voor een ander doel gekozen. Tijdens de collecte komen we weer terug in de kerk. In de adventstijd en de veertigdagentijd volgen we een projekt. Hier wordt altijd veel aandacht aan besteed in de kerkdiensten en op de kindernevendienst. En de kinderen hebben vaak aktief een rol hierin, door bijvoorbeeld een kaars aan te steken, samen met dominee de bemoediging te doen of middels een opzegvers of rollenspel. Met als hoogtepunt natuurlijk het vieren van Kerst en Pasen. Bij bijzondere diensten, zoals bijv. doopdiensten, afscheidsdiensten, avondmaal, en de laatste zondag van het kerkelijk jaar, blijven wij vaak in de kerk om ook dat mee te kunnen maken. Voor doop- en afscheidsdiensten maken wij met elkaar een kadootje voor de dopeling of diegene die afscheid neemt van de kindernevendienst of de kerkenraad. In deze diensten zijn er kleurplankjes voor de kinderen beschikbaar. Ben(t) u/jij benieuwd geworden? U/jij bent van harte welkom!